Kloakering , udgravning og støbning af kælder

Entreprenør Lars Voss udfører jord, beton og kloak arbejde i forbindelse med etablering af kælder under forskningsvirksomheden Gubra.