De bløde værdier

Samarbejde med arbejdsmiljøfonden

Firmaet har igennem mange år været med til at aktivere en del unge mennesker, blandt andet i et projekt med unge, der kom fra bandemiljøet, og som man ønskede at hjælpe dem fri af. Projektet blev støttet af Arbejdsmiljøfonden i samarbejde med Halsnæs Kommune. I forbindelse med dette projekt blev to medarbejdere uddannet til mentorer, så de var rustet til at føre en god dialog med de unge og dermed bedre i stand til at håndtere dem. Vi har stadig en af de unge fra projektet ansat, men nu på helt almindelige vilkår.

Praktikforløb

Vi har en i periode haft en hjerneskadet medarbejder ansat på deltid, og p.t har vi en krigsveteran tilknyttet firmaet, ansat til forefaldende arbejde. Dette foregår som et praktikforløb.

Integration af flygtninge

Lige nu deltager vi i et integrationsprojekt sammen med 100 andre virksomheder. 100 flygtninge skal forsøges integreret på det danske arbejdsmarked, og Lars Voss ApS har fået kontakt til 2 flygtninge fra henholdsvis Syrien og Afrika, som vi vil bestræbe os på at få integreret i vores virksomhed, både for at støtte en fortsat integration af flygtninge, men også fordi der på lang sigt vil komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft.