Klimatilpasning - vandafledning

Mere end nogensinde er en bevidst handling, i forhold til større regnvejrsmængder og medfølgende oversvømmelser af grunde, kældre og områder, nødvendig.

Entreprenør Lars Voss ApS har års erfaring med klimatilpasning. I dette tilfælde er arbejdet udført for en privat husejer i Århus. Se også projektet for Halsnæs Kommune i Frederiksværk By.